Co je to linkbuilding a k čemu slouží

Pravdou je, že jazyky, které jsou považovány za „světové“ a kterými se nejspíše domluvíte v zahraničí, se mění rychleji, než se je stačíme naučit. Zatímco po druhé světové válce převažovala ruština, později přišla do kurzu němčina. Dnes je tímto jazykem angličtina.

To sebou samozřejmě přináší několik problémů. Předně to, že některá slova z onoho jazyka přechází (byť zkomoleně) do naší mluvy a co je horší, i do technických termínů, které musíme používat například v zaměstnání.

kontakt1

Takovým příkladem může být i linkbuilding. Věřím, že většina z nás se s tímto slovem doposud nesetkala, a nemá tušení, k čemu by se mohl vztahovat. I ti, kteří angličtině rozumí natolik, aby si tento výraz dokázali přeložit, tápou v jeho smyslu. Linkbuilding znamená česky budování spojení. To nám ale příliš neřekne. K čemu tedy slouží?

Najdeme jej například v metodice SEO, tedy optimalizace webových stránek pro vyhledávače. Zde tvoří velmi důležitou součást a zajišťuje, že se při vyhledávání daného slova či fráze odkaz na náš web ocitne v seznamu výsledků na jednom z předních míst.

novinky3

V zásadě spočívá ve vytváření spojení s onou cílovou internetovou stránkou, kterou chceme podpořit, a podpůrnými články. Ty mají za úkol přesvědčit vyhledávač, že se jedná o web, o kterém se v souvislosti s vyhledávaným výrazem velmi mluví, a měl by jej tedy zařadit ve výsledcích na jedno z předních míst.

K tomu je však potřeba vybudovat právě ono spojení. To se dělá dvěma způsoby. Za prvé, součástí onoho podpůrného článku musí být onen výraz, u kterého chceme, aby byl cílový web podpořen. Ten se musí objevit jak v textu samotném, tak v názvu článku.

A za druhé se v článku musí objevit přímý hypertextový odkaz na cílovou internetovou stránku. Tím se propojení prohloubí a celá metoda tak bude účinnější.

Jak je vidět, ani znalost angličtiny občas nestačí k tomu, abychom pochopili význam daného slova. To však neznamená, že bychom měli přestat to zkoušet.