Má zákaz kouření ochránit zaměstnance před škodlivými vlivy?

Objevují se jisté názory, že protikuřácký zákon je svou podstatou dobrý počin. Právě proto, protože chrání zaměstnance nejrůznějších restaurací a podniků od toho, aby se zbytečně nenadýchali zplodin a kouře, který vychází ze zapálené cigarety. Samozřejmě, někdo může rozporovat, protože přeci si zaměstnanci mohou vybrat, jestli tam pracovat budou nebo ne. To je však velmi jednostranný názor, byť se s ním z velké části ztotožňuje valná většina lidí, kteří si cení osobní svobody více než státních jistot a regulací. A nebudeme si na nic hrát, stát a jeho zákonodárci neodvádějí zas tak výjimečnou práci a není to zas taková báseň, jak se plácají po zádech. Nejhorší na tom všem je, že takových lidí je spousta, kteří schvalují zásahy státu do soukromé sféry a jsou pro. Na jednu stranu je ale dobré podívat se na argumenty některých lidí, kteří contra protikuřáckému zákonu stojí.
zákaz kouření
 

  1. Škodlivost pasivního kouření byla dokázána = to je jeden z faktů, který uvádí podpůrci zákona. Je na tom přeci jen pravdy, protože často si ostatní zákazníci nebo obsluha nemohou vybrat, jestli dým inhalovat budou nebo ne. Prostě je tam a kuřákům nijak nevadilo odpalovat jeden za druhým.
  2. Omezování na svobodě nekuřáků = někteří lidé prostě nemají na výběr, a i v nejlepších restauracích museli strpět to, že o stůl dál seděl chlápek s doutníkem velkým jako paže a musel to tam vykuřovat přímo jim do jídla a útěku před tím nebylo

kouř a pivo
 
A takových argumentů bychom našli ještě další spoustu, co je však rozhodné, tak je tu také i ochrana zaměstnanců, protože pokud je nouze o práci, tak holt musí obsluha, byť nekuřácká, strpět dým oněch panděrů a obsloužit je tam musí. A mnohá obsluha také zákaz uvítala více než ráda, protože nyní mohou pracovat i tam, kde mají bydliště a nemusí se bát toho, že jim za pár let proděraví plíce rakovina. ¨

Proč je toliko řevu

Protikuřácký zákon nezpůsobil nijak výraznou změnu ekonomického chování subjektů. Co se však mohlo zahrnout do právní úpravy, tak byla minimálně možnost zřídit opravdu „kuřárny“, kde by se chodilo k pivu také zakouřit, nebo naopak pro ochranu těchto zaměstnanců odkázat na zákoník práce, kde zaměstnanci nesmí být vystavování nebezpečí či zdravotní újmě – když chci hulit, tak si dojdu sám pro pivo a bude.