Podmínky pro schválení hypotéky

Víte, za jakých podmínek je možné žádat hypotéku? Podmínky jednotlivých bank se od sebe výrazně liší, navíc s některými ještě přichází sama Česká národní banka. Vyznat se tak ve spleti nařízení a podmínek může být pro mnohé velmi náročné. Pojďme si tedy představit alespoň ty nejdůležitější, se kterými se setkáte téměř v kterékoliv bankovní společnosti.

  • Pravidelný měsíční příjem

počítání peněz

Pravidelný měsíční příjem je vyžadován po každém žadateli, bez ohledu o jaký úvěrový produkt se uchází. Ten je zapotřebí doložit za pomoci pracovní smlouvy na dobu neurčitou. V případě, kdy žadatel není schopen tuto skutečnost odpovídajícím způsobem doložit, povětšinou odchází z banky s nepořízenou. Stejný závěr nastává i ve chvíli, kdy se žadatel o úvěr nachází ve výpovědní nebo zkušební lhůtě.

  • Registr dlužníků

Naše platební morálka je pravidelně zaznamenávána hned v několika českých registrech dlužníků. Pokud se dostaneme do situace, kdy nejsme schopni dostát svým závazkům, s největší pravděpodobností bude naše jméno v některém z nich figurovat.

Krom záznamů o splácení pohledávek se v registrech objevují taky veškeré zamítnuté žádosti o úvěr. Pokud tedy neuspějete v jedné bance, s největší pravděpodobností to tak bude i v té další.

  • Další závazky

Bankou je posuzována i vaše měsíční bilance. Pokud usoudí, že nejste schopni plnohodnotně splácet, též odejdete z banky se zamítnutým úvěrem. Důvodem mohou mít mnohdy i další závazky, které brání ve schválení.

smlouva k podpisu

Pokud vám banka zamítne žádost o úvěr, ještě není zapotřebí propadat panice. Ať už sháníte hypotéku na pozemek či bydlení, mohou pomoci nebankovní společnosti. Ty jsou povětšinou k žadatelům se špatnou platební morálkou přeci jenom o poznání benevolentnější. Mnohdy nevyžadují pravidelný příjem ani nenahlíží do registru dlužníků. Nebankovní hypotéky jsou ovšem mnohdy svázány vyšší úrokovou sazbou.