Co způsobuje úpadek mládežnického sportu?

Dříve bylo poměrně obvyklé, že každé dítě chodilo minimálně do jednoho kroužku. Mezi kluky byly oblíbené především nejrůznější sportovní kluby. Nejpopulárnější byly samozřejmě ty fotbalové či hokejové, avšak mohli jsme najít nějaký pro prakticky jakýkoliv sport. Důkazem toho byla velká spousta mládežnických soutěží, a je nutno říci, že na mnohých z nich byla úroveň téměř stejná, jako na těch dospělých. V současnosti však zájem o sportovní kluby mezi mladými lidmi upadá.

 

mládežnický fotbal

 

To samozřejmě budí nevoli jak majitelů těchto klubů, tak i řady dospělých, kteří mají pocit, že se děti bez podobné „smysluplné“ aktivity pouze „flákají“. Děti podle nich potřebují organizované vyžití. Přesto jsou to právě rodiče, kteří své potomky do podobných klubů zapisují stále méně. A děti samy o ně příliš zájem nemají, ačkoliv se samozřejmě najdou výjimky.

 

Důvodů tohoto vývoje je hned několik. Tím prvním je fakt, že dnes mají mladí lidé především díky internetu mnohem více možností zábavy. Zatímco dříve byly sportovní kluby prakticky tím jediným, co se dalo dělat, dnes mohou hrát hry z pohodlí domova s přáteli z celého světa. Je to rychlejší a také mnohem pohodlnější.

 

cyklistický závod

 

To znamená, že nemají příliš důvod, aby přesvědčovali rodiče o tom, aby je zapsali do nějakého sportovního klubu. Také se nemusí přizpůsobovat tréninkům či doufat, že narazí na dobrého trenéra. Navíc, jen malá část z nich v daném sportu pokračovala i v dospělosti, a ještě menší v něm byla skutečně úspěšná.

 

To však není zdaleka jediný důvod. Tím dalším jsou peníze. Ceny sportovního vybavení se prudce zvedly, a zvláště toho kvalitního. Bohužel, platy rodičů rozhodně tak rychle nerostly. To znamená, že si často nemohou dovolit potřebné vybavení, nehledě na členské příspěvky a další poplatky, které vyžaduje sportovní klub.

 

Je tedy jasné, že mládežnický sport je v podobě, v jaké jej známe dnes, jen stěží udržitelný. Bude potřeba změnit nejen jeho organizaci, ale také celkový přístup k němu, jinak hrozí, že brzy zanikne úplně.